Autistisch, wat nu?

Mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier en hebben zij o.a:

  • Problemen in de communicatie;
  • Problemen in de sociale interactie;
  • Moeite om zich in de situatie van anderen in te leven;
  • Moeite met veranderingen;
  • Problemen met het plannen en organiseren.
 

De uitdagingen van mensen met autisme liggen vooral op het gebied van sociaal contact en sociaal gedrag. Velen hebben moeite met het begrijpen van de gevoelens van een ander en hebben moeite met het begrijpen van sociale situaties. Hierdoor wordt men vaak niet begrepen en ontstaan er veel misverstanden op het gebied van communicatie en gedrag. Mede hierdoor hebben mensen met autisme vaak moeite met het aangaan en onderhouden van sociale contacten, kunnen zich vaak met moeite staande houden in de schoolse situatie dan wel vervolgstudie en ondervinden vaak in toenemende mate hinder in het aangaan van vriendschapsrelaties en het vinden van werk. 

Ook bij veel andere uitdagingen lijken de problemen op dit gebied door te spelen. Bij vele gezinnen waar een persoon met autisme deel van uitmaakt, heerst veel stress en onbegrip, hoe om te gaan met de gevolgen die autisme in het dagelijkse leven met zich meebrengt? Zowel voor de ouders, zusjes, broertjes en natuurlijk voor degene met autisme zelf, vaak een onhoudbare en zeer verdrietige situatie!

Velen kinderen, jongeren, maar ook volwassenen kiezen ervoor om het sociale contact uit de weg te gaan om zo vele problemen te voorkomen. Gevolg is echter vereenzaming, verminderd gevoel van kwaliteit van leven, vastlopen op school, studie of werk en zelfs nog erger, het leven eigenlijk niet meer zien zitten.

Mensen met autisme, in welke levensfase dan ook kunnen een veranderingsproces ondergaan, mits zij beschikken over goede begeleiding. Daarnaast dienen ook de school, ouders/verzorgers, begeleiders, leerkrachten en werkgevers goed geïnstrueerd te zijn. Is dit niet het geval, dan ontstaat er vaak een toename aan problemen in de sociale interactie en het gedrag, die veelal het gevolg zijn van gebrek aan kennis over autisme en waarbij de leefomgeving vaak wordt ervaren door de persoon met autisme, als een ongestructureerde, onveilige en onbegrepen omgeving.

Strategie

Autisme Centrum Haarlem maakt het verschil door een goed gedefinieerd programma op maat aan te bieden, waaraan hoge eisen zullen worden gesteld aan de professionele expertise van Autisme Centrum Haarlem. Waarbij in sterke mate rekening zal worden gehouden met de individuele wensen van de cliënt, zijn of haar ouders, partners en eventueel andere direct betrokkenen.

Autisme Centrum Haarlem is bovendien gespecialiseerd in het ondersteunen en begeleiden van mensen met autisme in de wereld van werkgevers, scholen, universiteiten en woningcorporaties, om de juiste omgeving en draagvlak te creëren voor haar cliënten en in het vinden van de juiste weg en het maken van belangrijke keuzes.

Resultaten

Autisme Centrum Haarlem biedt antwoord op vragen die in het leven van de persoon met autisme een belangrijke rol spelen.

In de samenwerkingsrelatie die we met u aangaan kunt u er op vertrouwen dat de doelen die er gesteld zijn binnen het gezamenlijk afgesproken programma, bereikt zullen gaan worden.

Doelen zoals het verbeteren van de situatie op school, binnen het gezin, het vinden van een baan, stage of zinvolle dagbesteding, het afmaken van een studie, het aangaan van relaties en het bereiken van grotere mate van zelfredzaamheid in de woonsituatie of in welk leefdomein dan ook, zijn haalbare en realistische doelen in het leven van een persoon met autisme.

Al deze investeringen zullen uiteindelijk leiden naar een bredere ontwikkeling en diversiteit aan mogelijkheden – en het creëren van nieuwe kansen in het leven van mensen met autisme.

Het veranderingsproces dat plaats zal vinden, zal bovendien leiden naar een bestaan waar belangrijke persoonlijke zaken zoals; vermindering van stress – en conflictsituaties, toename van zelfregie en zelfmotivatie, kortom verbetering van kwaliteit van leven, in een positief en haalbaar daglicht komen te staan.