Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer.

Autisme Centrum Haarlem heeft een groot netwerk in de regio aan
cliënten en een prima samenwerking met ketenpartners zoals:

Regionale Autisme Centra, woon/zorgorganisaties, GGZ instellingen,
onderwijsinstellingen, samenwerkingsverbanden, organisaties op het
gebied van arbeidsparticipatie, de Nederlandse Vereniging voor Autisme
(NVA) en de WMO/ CJG en Jeugdwet afdelingen binnen de regio
gemeentes.