Autisme Centrum Haarlem

Autisme Centrum Haarlem zoekt op korte termijn een zelfstandig werkend ZZP Autisme Coach.

Welkom bij Autisme Centrum Haarlem

Gericht op levensbrede begeleiding en maatschappelijke participatie

Autisme Centrum Haarlem stelt zich ten doel om mensen met Autisme en mensen met het Asperger Syndroom van jong tot oud te begeleiden naar een kans op een zo volwaardig mogelijk maatschappelijk bestaan.

Autisme Centrum Haarlem beoogt, middels het aanbieden van levensloop – en gezinsbegeleiding, individuele coaching en trainingen op maat, een positief veranderingsproces te verwezenlijken bij mensen met autisme.

Haalbare veranderingen zijn bijvoorbeeld: het vergroten van de zelfredzaamheid in de woonleefsituatie, het realiseren van een veilige en begrepen omgeving binnen de thuissituatie, dagverblijven, scholen, instellingen en bedrijven, het afmaken van school of studie, het aangaan van relaties en het uiteindelijk vinden en behouden van een baan.

Onze kwaliteiten

Diensten

Levensbrede Begeleiding

Autisme Centrum Haarlem is gericht op een haalbaar positief veranderingsproces voor mensen met Autisme.

Trainingen

Met inzet van workshops, teamintervisie en trainingen op maat behalen we optimale resultaten! Bekijk ons aanbod zakelijke dienstverlening!

Coaching

Individuele coachtrajecten gericht op (persoonlijk) leiderschap en professionalisering m.b.t. eigen rol en positie binnen de organisatie.

Meer Informatie

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op via onderstaande contact gegevens of maak gebruik van het contact formulier.