Begeleiding

Autisme Centrum Haarlem maakt het verschil door mensen met autisme een gefundeerd programma op maat aan te bieden, Waarbij in sterke mate rekening zal worden gehouden met de individuele wensen van de cliënt, zijn of haar ouders, partners en eventueel andere direct betrokkenen.

De begeleiding bestaat uit individuele en systeemgerichte begeleiding gericht op:

Wonen

 • Praktische ondersteuning in de thuissituatie; zoals organisatie van de thuissituatie: boodschappen doen, de was, administratie, budgetbeheer etc.
 • Autisme voorlichting
 • Aanpassen van de woonomgeving
 • Dag en nacht structuur aanbrengen betreffende dagindeling/dagbesteding
 • Structuur aanbrengen in het gamegedrag van het gezinslid met autisme
 • Systeemgerichte Gezinsondersteuning
 • Ouderbegeleiding
 • Individuele kind begeleiding
 

Onderwijs

 • Autisme en studiebegeleiding
 • Autisme en studeren in het vervolg onderwijs
 • Autisme voorlichting aan leerkrachten/ mentor
 • Individuele cliënt coaching
 

Relaties

 • Autisme voorlichting/ uitleg Syndroom van Asperger
 • Individuele begeleiding
 • Relatie begeleiding
 • Aangaan en behouden van (vriendschap) relaties
 

Werk

 • Loopbaanbegeleiding
 • Afnemen van een werk gerelateerd autisme onderzoek/ assessment
 • Autisme voorlichting
 • Contact aangaan met werkgevers/ HRM managers
 • Contact aangaan met het UWV
 • Contact aangaan met de bedrijfsarts
 • Advies, coaching en training aan de werkgever, werknemer, werkvloer
 • Aanpassen van de werk omgeving
 • Job coaching
 • Re- integratie traject ondersteunen in het vinden en/of behouden van een baan.
 • Sollicitatie ondersteuning in het vinden van een baan