Gefaseerde werkwijze

Autisme Centrum Haarlem biedt antwoord op vragen die in het leven van iemand met autisme een belangrijke rol spelen.

Dit wordt gerealiseerd door een 4 fasen gestructureerd begeleiding aanbod. Dit ziet er uit als volgt:

Fase 1: Intake en vaststellen begeleidingsplan
– Gratis Intake en kennismakingsgesprek
– Intake protocol op basis van Systeemgerichte- en Handelingsgerichte diagnostiek
– Intake protocol op basis van autisme gerelateerde gedragskenmerken m.b.t. Studie en Arbeid
– Evaluatie en vaststellen van het begeleidingsplan

Fase 2: Coaching, Training en Empowerment
De tweede fase, is een trainingsprogramma op basis van de informatie uit de intake protocollen dat heeft plaatsgevonden in fase 1.

In de samenwerkingsrelatie die we met u aangaan kunt u er op vertrouwen dat de doelen die er gesteld zijn binnen het gezamenlijk afgesproken programma, bereikt zullen gaan worden.

Doelen zoals het verbeteren van de situatie op school, binnen het gezin, het vinden van een baan, stage of zinvolle dagbesteding, het afmaken van een studie, het aangaan van relaties en het bereiken van grotere mate van zelfredzaamheid in de woonsituatie of in welk leefdomein dan ook, zijn haalbare en realistische doelen in het leven van een persoon met autisme.

Fase 3: Realisatie veranderingsproces
In de derde fase zullen al deze investeringen uiteindelijke leiden naar een bredere ontwikkeling en diversiteit aan mogelijkheden – en het creëren van nieuwe kansen in het leven van mensen met autisme.

Het veranderingsproces dat plaats zal vinden, zal bovendien leiden naar een bestaan waar belangrijke persoonlijke zaken zoals; vermindering van stress – en conflictsituaties, toename van zelf regie en zelf motivatie, kortom verbetering van kwaliteit van leven, in een positief en haalbaar daglicht komen te staan.

Fase 4: Zelfregie
De cliënt is min of meer in staat tot zelf regie, er is sprake van afbouw van het begeleidingstraject in de mate dat aansluit bij de behoefte en hulpverleningsvragen van de cliënt.

Leeftijd speelt vanzelfsprekend een grote rol in het gefaseerde aanbod en de  werkwijze .

Van jong tot oud is Autisme Centrum Haarlem in staat op een gefaseerd aanbod op maat te realiseren.