Team management en directie

Team Management en Directie

  • Organisatie van beleid m.b.t. invoering van flexibele/ alternatieve leerroutes voor leerlingen/studenten met een functiebeperking zoals autisme binnen het MBO en HBO onderwijs.
  • Conflictmanagement: Hoe om te gaan met conflictsituaties binnen de organisatie.
  • Competentiemanagement: Gericht op talent en organisatie van zowel het docenten team als van het directie en management team.
  • Individuele coachtrajecten gericht op (persoonlijk) leiderschap en professionalisering m.b.t. eigen rol en positie binnen de organisatie.

Onderwijs, Coaching & Training

Belangrijke drijfveer voor Annemarie is een krachtige en effectieve bijdrage te leveren aan een positief veranderingsproces binnen het te realiseren proces van passend onderwijs.

Gratis en vrijblijvend gesprek?

We maken graag kennis!