Onderwijs

Passend onderwijs

Belangrijke drijfveer voor Annemarie is een effectieve bijdrage te leveren aan een positief veranderingsproces binnen het te realiseren proces van passend onderwijs. Met als doel alle betrokkenen van mens tot organisatie zichtbaar en meetbaar te laten profiteren in een lange termijn kwaliteitsslag met betrekking tot het professionele handelen en het verkrijgen van een veilige leeromgeving waar zowel leerlingen/ ouders, teamleden, management en directie zich werkelijk ondersteund en prettig bij voelen.

Wat kan Autisme Centrum Haarlem u bieden? Omdat wij vanuit verschillende disciplines mensen binnen ons netwerk hebben zijn we instaat binnen alle lagen van de organisatie mee te kijken. Dat betekent dat we in staat zijn in te spelen op de vraag die u als organisatie heeft. Vanuit onze ervaring de afgelopen jaren weten we dat de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk veel vraagt van directies en teams. Wanneer de beleidsmatige keuzes gemaakt zijn binnen de kaders die zijn gesteld betekent dit nog niet automatisch dat het een perfect passend onderwijs aanbod oplevert.  Als Autisme Centrum Haarlem geloven we in het gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Kijken bij elkaar en leren van elkaar. Zowel binnen als buiten de schoolmuren.

Graag brengen we met u in kaart wat de krachten en kwaliteiten zijn van uw organisatie en uw team. Waar zijn jullie sterk in, waar liggen jullie ontwikkelpunten en niet onbelangrijk wat kunnen /willen jullie niet!

We bespreken met elkaar de mogelijkheden en schrijven dan een plan van aanpak gericht op uw organisatie. Het resultaat zijn niet alleen de behaalde doelen, ook zijn er intern mensen opgeleid die de kennis en methodieken uitdragen en voortzetten. De kracht daarvan is de maximale aansluiting bij uw specifieke vraag – en uitgangssituatie.

Wij geloven in delen en een leven lang leren. Wij geloven dat er al heel veel goed gaat in het onderwijs. Wij weten zeker dat onze aanpak en methodiek bijdraagt aan het ontwikkelen en verdiepen van een lerende organisatie. Samen weten we een heleboel!

Team onderwijs

Aanbod aan workshops, training, intervisie en coachtrajecten:

Team Onderwijs

 • Passend onderwijs; wat houdt het in, waar liggen onze kansen!
 • Autisme en moeilijk verstaanbaar gedrag.
 • Handelings Gerichte Diagnostiek/ Handelings Gericht Werken
 • Oplossingsgerichte communicatie/gespreksvaardigheden.
 • Samenwerken met ouders,
 • Oplossingsgerichte Intervisie.
 • Individuele coaching aan teamleden gericht op talent, reflectie en professionele ontwikkeling.

Team Management en Directie

 • Organisatie van beleid m.b.t. invoering van flexibele/ alternatieve leerroutes voor leerlingen/studenten met een functiebeperking zoals autisme binnen het MBO en HBO onderwijs.
 • Conflictmanagement: Hoe om te gaan met conflictsituaties binnen de organisatie.
 • Competentiemanagement: Gericht op talent en organisatie van zowel het docenten team als van het directie en management team.
 • Individuele coachtrajecten gericht op (persoonlijk) leiderschap en professionalisering m.b.t. eigen rol en positie binnen de organisatie.

Referenties

– SBO Focus Haarlem
– Revalidatiecentrum Amsterdam
– Fontys OSO Tilburg; locatie Amsterdam
– Heliomare Mytylschool Wijk aan Zee
– Heliomare Revalidatie Centrum Wijk aan Zee
– Woontrainingcentrum Heliomare Wijk aan Zee
– Praktijkschool De Pijler in Den Helder
– Eduvier groep cluster 4 scholen in Lelystad
– Scholen in de Kunst in Amersfoort
– REC 4,5 Castricum

Heliomare Onderwijs na fusie, bestaande uit de scholen:
– Mytylschool De Ruimte in Bergen
– ZMLK school de Alk in Alkmaar
– De Zevensprong in Beverwijk

Onderwijs, Coaching & Training

Belangrijke drijfveer voor Annemarie is een krachtige en effectieve bijdrage te leveren aan een positief veranderingsproces binnen het te realiseren proces van passend onderwijs.

Gratis en vrijblijvend gesprek?

We maken graag kennis!