Passend onderwijs

Passie en talent voor speciale onderwijszorg!

Belangrijke drijfveer voor Annemarie is een effectieve bijdrage te leveren aan een positief veranderingsproces binnen het te realiseren proces van passend onderwijs. Met als doel alle betrokkenen van mens tot organisatie zichtbaar en meetbaar te laten profiteren in een lange termijn kwaliteitsslag met betrekking tot het professionele handelen en het verkrijgen van een veilige leeromgeving waar zowel leerlingen/ ouders, teamleden, management en directie zich werkelijk ondersteund en prettig bij voelen.

Wat kan Autisme Centrum Haarlem u bieden? Omdat wij vanuit verschillende disciplines mensen binnen ons netwerk hebben zijn we instaat binnen alle lagen van de organisatie mee te kijken. Dat betekent dat we in staat zijn in te spelen op de vraag die u als organisatie heeft. Vanuit onze ervaring de afgelopen jaren weten we dat de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk veel vraagt van directies en teams. Wanneer de beleidsmatige keuzes gemaakt zijn binnen de kaders die zijn gesteld betekent dit nog niet automatisch dat het een perfect passend onderwijs aanbod oplevert.  Als Autisme Centrum Haarlem geloven we in het gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Kijken bij elkaar en leren van elkaar. Zowel binnen als buiten de schoolmuren.

Graag brengen we met u in kaart wat de krachten en kwaliteiten zijn van uw organisatie en uw team. Waar zijn jullie sterk in, waar liggen jullie ontwikkelpunten en niet onbelangrijk wat kunnen /willen jullie niet!

We bespreken met elkaar de mogelijkheden en schrijven dan een plan van aanpak gericht op uw organisatie. Het resultaat zijn niet alleen de behaalde doelen, ook zijn er intern mensen opgeleid die de kennis en methodieken uitdragen en voortzetten. De kracht daarvan is de maximale aansluiting bij uw specifieke vraag – en uitgangssituatie.

Wij geloven in delen en een leven lang leren. Wij geloven dat er al heel veel goed gaat in het onderwijs. Wij weten zeker dat onze aanpak en methodiek bijdraagt aan het ontwikkelen en verdiepen van een lerende organisatie. Samen weten we een heleboel!

Onderwijs, Coaching & Training

Belangrijke drijfveer voor Annemarie is een krachtige en effectieve bijdrage te leveren aan een positief veranderingsproces binnen het te realiseren proces van passend onderwijs.

Gratis en vrijblijvend gesprek?

We maken graag kennis!