Ouderen en autisme

Zorg voor ouderen met autisme

Autisme Centrum Haarlem gaat van start om ouderen met autisme in de thuissituatie te gaan begeleiden.

Ouderen met autisme hebben in deze levens fase te maken met verschillende veranderingen in hun dagelijks leven, waar ze de juiste begeleiding en ondersteuning in nodig hebben. Reguliere zorg loopt vaak vast in het bieden van zorg aan de doelgroep, omdat specifieke kennis van het autisme ontbreekt.

De ervaring leert ook dat ouderen met autisme niet goed begrepen worden, in verpleeghuizen opgenomen worden en soms tussen ouderen met dementie komen te wonen waar men niet thuis hoort en waarin bovendien de zorg tekort schiet, omdat de juiste kennis en ervaring ontbreekt.

Ouderen met autisme willen liever geen grote verandering zoals een verhuizing of een opname in een verpleeghuis of anderszins. Vaak vergen de veranderingen rond het ouder worden al heel wat aanpassingen. De fysieke en mentale belastbaarheid vermindert, de steunstructuur van familie en vrienden neemt vaak af.

Het wegvallen van de partner, de kinderen die al lang uit huis zijn en hun eigen leven hebben en veelal niet meer in de buurt wonen, vormen een vergroot risico op: een sociaal isolement , de zelfredzaamheid en het toekomstperspectief van ouderen met autisme.

Autisme Centrum Haarlem heeft ruime ervaring in de particuliere thuiszorg en heeft de kennis en ervaring met autisme binnen alle leeftijd categorieën. We zien binnen onze cliënten doelgroep steeds meer senioren en ouderen met een hulpvraag vanuit de verschillende levensdomeinen ons benaderen.

We hebben daarom besloten om onze zorg en specifieke ondersteuning aan ouderen met autisme uit te breiden en een specifiek aanbod te realiseren om nog meer mensen met autisme te kunnen ondersteunen in hun dagelijks leven.

De zorg en ondersteuning die we op dit moment aan ouderen met autisme kunnen bieden op basis van Particuliere Thuiszorg is als volgt:

 • Het bieden van gezelschap
 • Ondersteuning bieden in de huishouding
 • Klein onderhoud plegen aan het huis of de tuin
 • Invulling geven aan de dag structuur
 • Helpen bij de persoonlijke verzorging
 • Activiteiten buitenshuis organiseren en begeleiding op afstemmen
 • Als chauffeur en begeleider optreden m.b.t. familie/ vrienden bezoek, doktersbezoek of ziekenhuis.
 • Het doen van boodschappen en/of een maaltijd voorbereiden
 • Invulling geven aan hobby’s en interesses
 • Uiteraard zijn alle wensen en ondersteuning vragen bespreekbaar!
 • Dag – nachtzorg is bespreekbaar.
 

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze zorg, is het van belang dat we in een kennismakingsgesprek samen kijken waar de vragen en ondersteuningsbehoeften liggen en wat wij als Autisme Centrum aan u kunnen bieden.

Ouderen die geen officiële diagnose hebben, maar wel specifieke autisme gebonden gedragskenmerken vertonen zijn welkom en komen in aanmerking voor onze zorg.