Syndroom van asperger

Mensen met het syndroom van Asperger kunnen binnen de sociale context moeilijk “tussen de regels” lezen. Het besef van wat sociaal aanvaard is, is vaak niet intuïtief.

Het syndroom van Asperger
Het syndroom van Asperger behoort tot de autisme spectrum stoornissen (ASS). Een syndroom wordt gevormd uit de combinatie van een aantal specifieke symptomen. Kinderen met het syndroom van Asperger zijn normaal tot hoogbegaafd, maar vertonen specifieke problemen met sociale communicatie. Daarnaast hebben ze vaak beperkte interessegebieden en laten ze herhalingsgedrag zien. De kinderen hebben geen vertraagde taalontwikkeling, wat bij klassiek autisme vaak wel het geval is. Het syndroom is vernoemd naar de Weense kinderarts Hans Asperger. Er is al veel bekend, maar door wetenschappelijk onderzoek worden nog steeds nieuwe theorieën ontwikkeld en meer en beter inzicht verkregen.

Algemene kenmerken van Asperger:
Naast een normale tot hoge intelligentie, zien we bij kinderen en volwassenen met Asperger vaak de volgende kenmerken:

 • moeite met het aangaan en onderhouden van contacten.
 • moeite om een gesprekspartner recht in de ogen te kijken
 • moeite met het uiten van en omgaan met emoties (bijvoorbeeld niet  kunnen inschatten of iets als grap of serieus bedoeld is)
 • gebrek aan empathie (inlevingsvermogen)
 • moeite met het begrijpen van sociale regels en non-verbale communicatie
 • monotone stem en een weinig expressieve gelaatsuitdrukking
 • zich afsluiten van de buitenwereld
 • een fascinatie voor onderwerpen of interesses die afwijkend zijn in intensiteit of soort (preoccupaties)
 • motorische onhandigheid (houterige motoriek) en coördinatieproblemen
 • overgevoeligheid voor geluiden, geuren of aanrakingen

 

Sterke kanten
Naast de problemen die het syndroom van Asperger kan geven zijn er ook sterke kanten te noemen. Zo kunnen mensen met Asperger zich vaak volledig van de buitenwereld afsluiten, en zich bijna obsessief bezighouden met hun eigen interesses. Soms leidt dat tot opmerkelijke resultaten: beroemdheden als Albert Einstein en Leonardo da Vinci hadden, naar men nu denkt, ook het syndroom van Asperger en zouden juist de voordelen van de aandoening benut hebben.

 • een goed oog voor detail
 • een goed, soms uitzonderlijk goed geheugen
 • eerlijkheid
 • encyclopedische kennis van bepaalde onderwerpen
 • onafhankelijkheid in denken